Sprzęt laboratoryjny

Kompleksowe wyposażenie laboratorium

Materiały Optyczne i Optomechaniczne

Filtry, Lasery, Pryzmaty, Soczewki, Stoły Optyczne

Podłoża półprzewodnikowe

GaAs, GaSb, InP, InSb, InAs
Wyślij nam zapytanie

Kategorie produktów

Elekrody

Elektrody jonoselektywne służą do oznaczania stężenia danych jonów w roztworach wodnych, przy obecności innych jonów. Dzięki umiejętności wybiórczego oznaczania aktywności jonów - kationów i anionów często znajdują zastosowanie w PH-metrii. Jeżeli chcesz lepiej zrozumieć naturę procesów elektrochemicznych i korozyjnych warto przyjrzeć się bliżej elektrodom jonoselektywnym. Elektrody jonoselektywne to elektrody wykonane najczęściej z drutu platynowego umieszczonego w szklanej rurce, zaopatrzonej na końcu w selektywną membranę, wykonaną z odpowiedniego wymieniacza jonowego lub kryształu jonowego, w której w danych warunkach tylko jeden rodzaj jonów jest ruchliwy i może przenikać do wnętrza rurki wypełnionego odpowiednim roztworem. Teoretycznie każda z elektrod może spełniać rolę elektrody wskaźnikowej, jednak obecnie w potencjometrii niemal wyłącznie stosuje się elektrody jonoselektywne, gdyż są najdokładniejsze.

Informacje handlowe

Problemy z wyborem usługi? Nasi eksperci czekają na Twoje pytania.